top of page

תרגילי מכירה

דוגמאות למספר תרגילים

בכיף בכיף

מעגל הקבלה

הסמוראי

העברת חפצים

מעגל הקולות

משיכת חבל

בואו נעשה

ללכת שבי אחריו

מי התחיל את התנועה?

לשחק בכדור

 

 

לשחק בכדור

אוביקט מזיז שחקנים

YOU העברת מילים במעגל

ידיד או יריב

מעגל האמון

כאן ועכשיו

הליכה בחלל walk in space

כדור בלתי נראה

יש עליך חיה

שעת כושר

 

bottom of page